INELS

ПРИЈАТЕЉИ ШКОЛЕ

logo_iNels

   ELKO EP, s.r.o.
slika_iNels
     Компанија iNELS из Чешке започела је сарадњу са Електротехничком школом „Раде Кончар“ из Београда 2009. године.
На Сајму технике, ова компанија даровала је школи вредну макету „Паметне куће“, која се користи у настави из предмета: Обновљиви извори енергије, Основе аутоматског управљања, Енергетска електроника и Програмабилни логички контролери.
До сада је више ученика урадило своје матурске радове из области Енергетске ефикасности захваљујући раду на постојећој макети.
ЕТШ „Раде Кончар“ планира да настави промоцију енергетске ефикасности извођењем радова на аутоматизацији осветљења ходника коришћењем опреме фирме iNELS.